MVDr. Michaela Andrlíková

664 24 Drásov 18
+420775063068
michaela.andrlikova@seznam.cz

Onemocnění koček, proti kterým lze zvířata vakcinovat

Panleukopenie koček

je infekční onemocnění způsobené kočičím parvovirem. Virus způsobuje závažné onemocnění trávícího traktu, imunosupresi. Mortalita může být více než 90%. Virus je velice odolný a v prostředí může přežívat několik let. K infekci může dojít i nepřímým kontaktem, např. kontaminovaným šatstvem, obuví. Proto i kočky žijící výhradně v domácnosti jsou touto infekci ohroženy. Účinnou ochranou před onemocněním je vakcinace.

 

Rhinotracheitida, herpesviróza

horní cesty dýchací mohou být postiženy infekcí několika virů, z nichž nejdůležitější je kočičí herpesvirus typ 1, který se často vyskytuje s kočičím kalicivirem a bakteriální infekcí. Po vymizení klinických příznaků (rhinitida, konjunktivitida, horečka, apatie, anorexie) zůstává herpesvirus v latentní formě a k reaktivaci může dojít vlivem stresu. K infekci může dojít výlučně přímým kontaktem s jedincem vylučujícím virus. Koťata mohou být infikována subklinicky svými latentně infikovanými matkami.

 

Kalicivirová infekce

je vysoce nakažlivé onemocnění horních cest dýchacích. K infekci dochází převážně přímým kontaktem, ale také nepřímo infikovanými předměty. Virus vydrží na suchých předmětech až měsíc. Onemocnění se projevuje ulceracemi v dutině ústní, horečkou, přechodnou artritidou, u mladých koťat pneumonií. Závažná forma onemocnění provázena krváceninami, kdy pacienti vykazují horečku, edém, ulcerativní změny na hlavě, končetinách a žloutenku je spojena s vysokou mortalitou.

 

Vzteklina