MVDr. Michaela Andrlíková

664 24 Drásov 18
+420775063068
michaela.andrlikova@seznam.cz

Onemocnění psů, proti kterým lze zvířata vakcinovat

Psinka

je virové onemocnění psů, které může často končit úhynem zvířete. Toto onemocnění postihuje především mladé nevakcinované psy, nejvnímavější jsou štěňata ve věku 3-6 měsíců. Inkubační doba je 2-6 týdnů a první příznaky horečky jsou patrny 3-6 dní po infekci. V důsledku imunosuprese může docházek k rozvoji sekundárních infekcí. Onemocnění postihuje respirační, gastrointestinální a nervový systém. Onemocnění nelze zcela eradikovat, neboť se nachází u volně žijících zvířat (např. jezevců, lišek, kun, fretek, tuleňů, ...).

 

Infekční hepatitida psů

je infekční onemocnění vyvolané psím adenovirem typu 1. Díky vakcinačním programům se s tímto onemocněním setkáváme zřídka. Virus napadá játra, ledviny a další orgány. Nemocní psi vykazují únavu, anorexii, zvracení, průjem... Vakcinace proti tomuto onemocnění chrání psa také proti infekci adenovirem typu 2. který je jednou z příčin „psincového kašle“. 
Virus je odolný ve vnějším prostředí a u divoce žijících psovitých šelem způsobuje encefalitidu.

 

Parvovirové onemocnění

psí parvovirus je blízce příbuzný viru kočičí panleukopenie. Toto onemocnění způsobující střevní infekci a je celosvětově rozšířené. Virus je vylučován trusem a po jeho pozření či inhalaci způsobuje těžké infekce. K infekci může dojít i nepřímým kontaktem, např. kontaminovaným šatstvem. Nejtěžší průběh mívá onemocnění u štěňat do šesti měsíců věku. Dospělí psi nemusejí vykazovat žádné klinické příznaky, ale mohou být významným zdrojem infekce pro štěňata, u kterých může mortalita  dosáhnout až 50%. Přibližně týden po infekci se objevuje průjem, který bývá často krvavý. Postižená zvířata bývají unavená, bez chuti k jídlu, zvrací, dochází k dehydrataci. Infekce březích nevakcinovaných fen může vést k infekci plodů a vzniku myokarditidy, která se projevuje u 1-2 týdenních štěňat. Parvoviry zůstávají infekceschopné nejméně jeden rok, účinnou desinfekci prostředí lze zajistit prostředky na bázi chlornanu sodného.

 

Vzteklina

je akutní virové onemocnění centrálního nervového systému teplokrevných živočichů přenosné na člověka. K přenosu infekce nejčastěji dochází kontaminací rány infekčními slinami. Sliny přirozeně infikovaných psů jsou infekční zhruba v rozsahu 3 dnů před a 2 dny po  nástupu klinických příznaků onemocnění. Proto je majitel zvířete, které poranilo člověka, povinnen zvíře předvést k veterinárnímu vyšetření první a pátý den po "pokousání".

Ačkoli je Česká republika země vztekliny prostá.

Dle § 4 odst. 1 písm. f, zákona 166/99 Sb. o veterinární péče

je chovatel povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři

 

Tetanus

 

Borrelióza

 

Herpesvirové onecnění