MVDr. Michaela Andrlíková

664 24 Drásov 18
+420775063068
michaela.andrlikova@seznam.cz

MVDr. Michaela Andrlíková

- 9/2008 - 1/2015 - VFU- Fakulta veterinárního lékařství- titul MVDr.
- 3/2014 - 7/2014 - praktická stáž na Pferdeklinik FU Berlin
- 2010 - 2014 - praxe v ordinaci MVDr. Viktora Dvořáka
- 2015 - soukromá veterinární praxe
           - studium doktorského programu na VFU Brno

           - Klinika chorob přežvýkavců a prasat- asistent na oddělení reprodukce
- 5/2016 - 6/2016- stáž u firmy Masterrind, zabývající se chovem  a biotechnologiemi v chovu skotu, Německo
- 2/207 - 3/2017- stáž na Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

některé z absolvovaných seminářů:
- Rentgenologie u koní v praxi (3/2018)
- ESDAR, Bern (8/2017)
- Mastitidy skotu, Brno (11/2016)
- ESDAR, Lisabon (10/2016)
- XVI. Middle European Buiatric Congress (2016)
- Veterinární medicína pro praxi (2015)
- Malí přežvýkavci ve veterinární praxi 
( 6/2015)
- 31. Světový veterinární kongres 
(2013)
- 1. Mezinárodní kongres rentgenologie a klinické patologie (2012)