MVDr. Michaela Andrlíková

664 24 Drásov 18
+420775063068
michaela.andrlikova@seznam.cz

Velká zvířata

SKOT, OVCE, KOZY
- komplexní služby v oblasti medicíny přežvýkavců
- klinické vyšetření
- preventivní a diagnostické úkony
- odběry vzorků
- reprodukční systém- komplexní řešení (ztížený porod, císařský řez...)
- chirurgické zákroky- ošetření ran, dislokace slezu...

- laparoskopická inseminace ovcí, koz

KONĚ
- klinické vyšetření
- základní preventivní (vakcinace, antiparazitární programy) a diagnostické úkony
- odběr vzorků pro laboratorní vyšetření
- ošetření ran