MVDr. Michaela Andrlíková

664 24 Drásov 18
+420775063068
michaela.andrlikova@seznam.cz

Velká zvířata

SKOT, OVCE, KOZY
- komplexní služby v oblasti medicíny přežvýkavců
- klinické vyšetření
- preventivní a diagnostické úkony (vakcinace, antiparazitární porgramy)
- odběry vzorků dle MKZ
reprodukční systém- komplexní řešení (ztížený porod, císařský řez...)
- chirurgické zákroky- ošetření ran, dislokace slezu...
- laparoskopická inseminace ovcí, koz

....

KONĚ
- klinické vyšetření
- základní preventivní (vakcinace, antiparazitární programy)  úkony
- odběr vzorků pro laboratorní vyšetření
- ošetření ran